แบบสำรวจความคิดเห็น
อยากให้โรงเรียนบุตรเพชรพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
เทคโนโลยีและสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
ด้านดนตรีสากลและไทย
ด้านกีฬาและนันทนาการ
ดูผลโหวด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/01/2012
ปรับปรุง 02/04/2015
สถิติผู้เข้าชม 199381
Page Views 235565
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มี.ค. 57 ถึง 14 พ.ค. 57 การรับสมัคร
บัดนี้เป็นต้นไป
01 พ.ค. 57 ถึง 14 พ.ค. 57 รับชุดนักเรียนเรียนฟรีระดับอนุบาล
05 พ.ค. 57 ถึง 14 พ.ค. 57 รับชุดนักรียนฟรีในระดับประถมศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองถ่ายบัตรประจำตัวและถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ2แผ่นเพื่อเป็นหลักฐานในการรับชุดนักเรียน
06 พ.ค. 57 ถึง 14 พ.ค. 57 รอบเก็บตกในการรับชุดเรียนฟรี
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ2แผ่นเพื่อเป็นหลักฐานในการรับชุดนักเรียน
09 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2557
14 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เปิดภาคเรียนวันที่ 14พฤษภาคม2557
30 พ.ค. 57 ถึง 02 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

10 ก.ค. 57 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

21 ก.ค. 57 กิจกรรมวัน Cleanning Day

22 ก.ค. 57 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

25 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย

28 ก.ค. 57 ถึง 30 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

01 ส.ค. 57 กิจกรรมวันรณรงค์ต้านยาเสพติด

08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

15 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

06 ต.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

07 ต.ค. 57 ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2557

27 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/ 2557

06 พ.ย. 57 กิจกรรมวันลอยกระทง

04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

25 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันคริสต์สมาส

30 ธ.ค. 57 กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557 และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

07 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

16 ม.ค. 58 วันครู

30 ม.ค. 58 ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบปลาบภาค

25 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

02 มี.ค. 58 ถึง 10 พ.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 2 / 2557

06 มี.ค. 58 รับใบประกาศนียบัตรระดับอนุบาล 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

30 มี.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58 รับผลการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ